„Moje dziecko nie chce mówić”

Mówienie (a szerzej – komunikacja z innymi) jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Tego małego także. Jeżeli na jego drodze nie stanie żadna przeszkoda, dziecko będzie mówiło. Najczęściej tą przeszkodą są: niedosłuch (nawet małe obniżenie słuchu hamuje rozwój mowy) zaburzenia rozwojowe
Czytaj więcej…